Laatste Nieuws

BEDANKT inwoners van Susteren.

Harmonie St. Cecilia Susteren wil bij deze eenieder bedanken voor de bijdrage aan de donateursactie en de RABO ClubSupport actie in 2020.

We hebben gemerkt dat u harmonie St. Cecilia een warm hart toedraagt. Omdat we, vanwege Covid-19, niet bij u langs konden gaan, is het sociale praatje en bedankje er ook niet geweest. Toch heeft u in grote getale gehoor gegeven aan onze vraag om ons te ondersteunen. Door uw gift en het stemmen op onze vereniging hebben wij toch nog mooie inkomsten mogen hebben. Zeker in het jaar, waarin alle geplande activiteiten, zoals de potgrondactie geen doorgang hebben kunnen vinden, waren de inkomsten tot een minimum gedaald. Wij hopen dan ook in 2021 gewoon weer bij u aan de deur te mogen komen en u persoonlijk te kunnen vragen en bedanken voor uw bijdrage. Zodra het mogelijk is zullen wij ook weer onze muzikale stem laten horen in de straten van Susteren.

Bestuur en leden van Harmonie, Drumband en Jeugdharmonie wensen u een gezond en voorspoedig 2021 toe.

14 december 2020
Na de toespraak van premier Rutte zal het voor iedereen duidelijk zijn dat er weer strenge maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.
Dat betekent dat ook wij de deuren moeten sluiten en dat er vanaf vandaag geen repetities gegeven kunnen worden. Dit zal zijn tot 19 januari 2021.
Heel jammer nu we de draad weer goed hadden opgepakt en we gebruik konden maken van een ruime ruimte. Maar in het nieuwe jaar zullen we met een goed vertrouwen hopelijk weer aan de slag kunnen en dan ook snel van ons kunnen laten horen.
Probeer, voor zover mogelijk, thuis muziek te maken zodat je, als het weer kan, later in januari de draad weer makkelijk kunt oppakken.
1 december 2020
Voor nu wens ik jullie allen, mede namens de overige bestuursleden, ondanks alles, 
gezellige kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021.
We houden de moed erin!
Nieuwe repetitie ruimte gevonden op het industrie terrein
Repetities weer op 1,5 m van elkaar tot 30 mensen
Helaas, na de maatregelen die woesdag 14 oktober 2020 om 22.00u ingaan, zullen alle zalen gesloten zijn.
We hebben contact gezocht met wethouder en de burgemeester maar er is geen ontkomen aan.
Dat betekent dat de repetities van drumband, jeugdharmonie en harmonie voor 4 weken niet kunnen doorgaan.
Wat dat voor verdere consequenties heeft, kunnen we nu nog niet overzien.
Voorlopig is het belangrijk dat we doen wat van ons gevraagd wordt en staat de gezondheid voorop.
En laten we hopen dat we na die 4 weken weer aan de slag kunnen.
Hartelijke groeten en blijf gezond!

Het Bestuur
Dank zij onze Rabobank leden en sponsoren heeft de clubkas campagne van de Rabobank een geweldig resultaat opgeleverd.
Een van onze jongste muzikanten Aniek laat jullie het resultaat zien
 
 
Aniek Dekkers 27112020
 
Veel dank voor jullie stemmen en de sponsoring van de Rabobank
 

Ondanks de COVID19 periode hebben we na afloop van de kerkdienst de Kommunikanten een serenade gebracht.

 

 Serenade Kommunikanten 2020

100 Jaar Harmonie St. Cecilia – Susteren

Vandaag, 1 mei 2020, is het honderd jaar geleden dat Harmonie St. Cecilia – Susteren werd opgericht. Onze muziekvereniging had dit eeuwfeest samen met de Susterense gemeenschap willen vieren met een aantal activiteiten in het jubileumjaar. Echter het coronavirus heeft letterlijk gezorgd dat de feestmuziek verstomde en zorgt op dit moment voor een daverende stilte.
De gezondheid is echter belangrijker dan welk feest ook. Het besluit om geen jubileum te vieren past binnen de 1,5 meter maatschappij, waarin we momenteel leven.

Harmoniesusteren 1930Harmoniesusteren Vaandel 1930 300pklEerste jubileum 1920-1930

Jubileumvlag Harmonie Susteren 01Jubileumvlag Harmonie Susteren 02

Om de officiële datum van de oprichting niet ongemerkt voorbij te laten gaan hebben André Pluymaekers (voorzitter Harmonie St. Cecilia) en Nick Grootjans (voorzitter Stichting Activiteiten Harmonie St. Cecilia) op symbolische wijze toch aandacht willen geven aan het jubileumjaar van wat in 1920 is opgericht onder de naam Roomsch-Katholiek Harmoniecorps ,,St. Cecilia''.
De datum van oprichting is terug te vinden in een publicatie van de Nederlandsche Staatscourant van 22 april 1924.

Vaak wordt de uitspraak gebezigd “Als er reden is voor een feestje, dan feesten we en anders zorgen we voor een reden om te feesten”! Het zou ongepast zijn om nu te gaan feesten, daarom is besloten om alle jubileumactiviteiten te verplaatsen naar zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021. Dat er nu vlaggen wapperen bij het kanon aan het Raadhuisplein heeft er alles mee te maken dat we als vereniging op 17 januari jl. medewerking konden verlenen aan de herdenking in het kader van “75 Jaar bevrijding Echt-Susteren”. Immers onze muziekvereniging kreeg 75 jaar geleden weer de mogelijkheid om in vrijheid muziek te kunnen maken. Iets wat in de laatste oorlogsmaanden vanaf de evacuatie in november 1944 nauwelijks nog voor mogelijk werd gehouden.

100 Jaar Harmonie en Drumband Harmonie St. Cecilia – Susteren zullen het bestaansfeest een jaartje later vieren. Vandaag 1 mei 2020 de symbolische opmaat naar het te vieren feest in 2021! Alle leden in alle geledingen van onze vereniging gefeliciteerd met dit jubileum!

André Pluymaekers, voorzitter!

7B1AAE5A 880F 4F37 803F 5A5699C99C0E

Facebook Harmonie