Harmonie Historie

Harmonie St. Cecilia werd opgericht in 1920.

De harmonie kent een orkest dat gevormd wordt door ruim 40 muzikanten, alsmede een drumband met een 20-tal leden. De drumband bestaat sedert 1953. De vereniging is aangesloten bij de R.K. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen; de drumband bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Beide overkoepelende organen zijn onderdeel van de Federatie van Katholieke Muziekgezelschappen (FKM). Onze drumband komt uit in de 2e sectie AB. Harmonie St. Cecilia te Susteren wil een vereniging zijn die een combinatie biedt van een concert- en een “dorps”-vereniging. Dit betekent dat de harmonie hoge prioriteit stelt aan het geven van concerten op niveau, maar tegelijkertijd een hoge sociale verantwoording wil waarmaken naar de gemeenschap waarbinnen ze functioneert. Harmonie St. Cecilia Susteren speelt in de 3e divisie in 2019.

7B1AAE5A 880F 4F37 803F 5A5699C99C0E

Facebook Harmonie

Slideshow Opleiding

Hobo speler vroeger
Oboe Player klassiek
Laura, Oud Hoboïste Harmonie
Laura hoboïste harmonie
Fluitist
Jonge fluit speler
Muziek ensemble
Historisch Muziek Ensemble
Jeugdharmonie
repetitie Jeugdharmonie
Jeugdharmonie uitstapje
Jeugdharmonie Gezellig op stap
Oud Jeugdleden
Oud jeugdleden Uitgezworven
Jeugd play-inn
Jeugdharmonie leden